Malekan

Date:

MALEKAN

Engineering

«گروه مهندسی ملکان» به عنوان یک شرکت پیشرو در حوزه ساخت و ساز، پروژه‌های متعددی را به سر انجام رسانده است. حرکت به سمت طراحی و اجرای ساختمان، مطابق با آخرین استانداردهای بین‌المللی، همواره از ویژگی‌های اصلی این گروه بوده است.

Design brief

.unique

special

.unique

special

modern

modern

para-
metric

para-
metric

original

پروژه ساختمان اداری و تجاری «تخت طاووس» به عنوان آخرین پروژه این گروه از معدود پروژه‌های اجرا شده در ایران است که تحت لیسانس استاندارد EDGE بانک جهانی (ساختمان سبز) اجرا شده است.

Logotype
Design

Logo
Design

در طراحی هویت بصری «ملکان» با توجه به چشم‌انداز و نگرش متفاوت آن گروه در بازار ساخت و ساز کشور، پیشنهاد شد یک فرم سیال و نرم در کنار یک فضای دقیق و هندسی قرار بگیرد. تا از یک سو بازتاب‌دهنده نگاه آن شرکت در مدیریت یکپارچه پروژه‌ها باشد و از سوی دیگر، یک فضای مهندسی را القا کند. از این رو در طراحی نشان و پترن، مفاهیم «توپوگرافی» و «پرسپکتیو» مورد توجه قرار گرفت و نشان‌نوشته با خطوطی شکسته و با تناسبات دقیق طراحی شد.

TOPOGRAPHY CONCEPT

PERSPECTIVE CONCEPT

در طراحی سناریو و اجرای لوگوموشن تلاش شد در یک روایت انتزاعی، توان مدیریت و رهبری که با فرآیندهایی انعطاف‌پذیر و قابل توسعه همراه شده است، به تصویر کشیده شود.

Color
Palette

بر اساس مخاطب اصلی این شرکت (دهک اول جامعه) دو رنگ طلایی و بنفش تیره به عنوان رنگ‌های اصلی انتخاب شد، پالت رنگی متمایز که خارج از عرف رایج شرکت‌های ساختمانی بود.

Instagram
& Website

 
Date:
Back to top