AIME

Client:
Awaited Imam Mahdi Edification
Date:
Category:
برندینگ سازمان مردم نهاد گروه «منتظران ظهور امام مهدی» (Awaited Imam Mahdi Edification) AIME branding
برندینگ سازمان مردم نهاد گروه «منتظران ظهور امام مهدی» (Awaited Imam Mahdi Edification) AIME branding

گروه «منتظران ظهور امام مهدی» (Awaited Imam Mahdi Edification) AIME یک موسسه اسلامی در ویرجینیای آمریکا است. این گروه با هدف آشنایی جوانان با امام مهدی اردو و کمپ‌های فرهنگی و تفریحی برگزار می‌کند. مسئله اصلی در طراحی هویت بصری، نمایش هویت اسلامی این گروه در استایل آمریکایی بود. فرم‌های اسلامی عموما قالب کلاسیک، ایستا و آرامش‌بخش دارند در حالی که جوان امروز با فرم‌های پرانرژی ارتباط بیشتری برقرار می‌کند.

Group 246
برندینگ سازمان مردم نهاد گروه «منتظران ظهور امام مهدی» (Awaited Imam Mahdi Edification) AIME branding
برندینگ سازمان مردم نهاد گروه «منتظران ظهور امام مهدی» (Awaited Imam Mahdi Edification) AIME branding
برندینگ سازمان مردم نهاد گروه «منتظران ظهور امام مهدی» (Awaited Imam Mahdi Edification) AIME branding

از آنجا که فرم Emblem در برندهای اجتماعی و فرهنگی آمریکایی بسیار دیده می‌شود، در طراحی نشان، این قالب مورد توجه قرار گرفت و با الهام از فرم «گنبد» به عنوان عنصر دربرگیرنده باقی عناصر بصری، گنجانده شد. همچنین فرم «پرچم» که هم یک نماد مذهبی است و هم در فرهنگ هواداری آمریکایی مرسوم است، به عنوان عنصر اصلی، طراحی و جانمایی شد. پرچم به اهتزاز درآمده منجی، همواره الهام‌بخش شیعیان جهان بوده است.

Group 247
برندینگ سازمان مردم نهاد گروه «منتظران ظهور امام مهدی» (Awaited Imam Mahdi Edification) AIME branding

رنگ سبز از گنبد حرم پیامبر اسلام، برداشت شد و نقش و نگارهای شیعی و ایرانی هم در طراحی پترن و الگوواره‌ها مورد توجه قرار گرفت.

Group 248
برندینگ سازمان مردم نهاد گروه «منتظران ظهور امام مهدی» (Awaited Imam Mahdi Edification) AIME branding
Group 1
Group 249
برندینگ سازمان مردم نهاد گروه «منتظران ظهور امام مهدی» (Awaited Imam Mahdi Edification) AIME branding
برندینگ سازمان مردم نهاد گروه «منتظران ظهور امام مهدی» (Awaited Imam Mahdi Edification) AIME branding
برندینگ سازمان مردم نهاد گروه «منتظران ظهور امام مهدی» (Awaited Imam Mahdi Edification) AIME branding
برندینگ سازمان مردم نهاد گروه «منتظران ظهور امام مهدی» (Awaited Imam Mahdi Edification) AIME branding
Group 245

کارگردان خلاقیت: امیرحسین نهاوندیان کارگردان هنری: مسعود زارع‌زاده

Client:
Awaited Imam Mahdi Edification
Date:
Category:
Back to top