PPG

Date:
Category:
طراحی نشان و اوراق اداری شرکت پتروگاز پرشیا - استودیو خلاقیت و برندینگ نهاکی logo design and stationery design ppg company - nahaki design team
Group 626

شرکت پتروگاز پرشیا (PPG) با سابقه‌ای ده ساله ، یکی از شرکت‌های بین‌المللی و پیشگام در حوزه خدمات مشاوره و تهیه تجهیزات پتروشیمی است.

با توجه به حوزه‌ی فعالیت PPG، در طراحی نشان، سه عنصر اصلی در هویت این شرکت (نفت و گاز، پالایش کردن و بین‌المللی بودن) مورد توجه قرار گرفت. با مطالعه و بررسی برندهای پتروشیمی مطرح دنیا، رنگ‌هایی انتخاب شد که با ذائقه مخاطب و تجربه دیداری‌اش در صنعت پتروشیمی، همراه باشد.

Group 663 1
Group 660
طراحی نشان و اوراق اداری شرکت پتروگاز پرشیا - استودیو خلاقیت و برندینگ نهاکی logo design and stationery design ppg company - nahaki design team
Group 599
Group 651
Group 652
طراحی نشان و اوراق اداری شرکت پتروگاز پرشیا - استودیو خلاقیت و برندینگ نهاکی logo design and stationery design ppg company - nahaki design team
طراحی نشان و اوراق اداری شرکت پتروگاز پرشیا - استودیو خلاقیت و برندینگ نهاکی logo design and stationery design ppg company - nahaki design team
Group 662
طراحی نشان و اوراق اداری شرکت پتروگاز پرشیا - استودیو خلاقیت و برندینگ نهاکی logo design and stationery design ppg company - nahaki design team
طراحی نشان و اوراق اداری شرکت پتروگاز پرشیا - استودیو خلاقیت و برندینگ نهاکی logo design and stationery design ppg company - nahaki design team
طراحی نشان و اوراق اداری شرکت پتروگاز پرشیا - استودیو خلاقیت و برندینگ نهاکی logo design and stationery design ppg company - nahaki design team

کارگردان خلاقیت: امیرحسین نهاوندیان  |  کارگردان هنری: مسعود زارع‌زاده 

Date:
Category:
Back to top