BEHNOUSH WATER

Date:
Category:
طراحی بسته بندی آب آشامیدنی بهنوش - استودیو خلاقیت نهاکی packaging design behnoosh natural mineral water - nahaki creative agency
Group 106
Group 104
Ellipse 1
Group 106 1

در بازار آب آشامیدنی ایران، برندهای زیادی در حال فعالیت هستند. کوهستان و طبیعت به عنوان سوژه اصلی، در بسته‌بندی اغلب این محصولات ذائقه مخاطب را به یک فرم خاص سوق داده است. در بازطراحی بسته‌بندی آب آشامیدنی «بهنوش» تلاش شد از همین سوژه که چشم مخاطب به آن عادت کرده است بهره گرفته شود و «تمایز» در فرم و تکنیک طراحی، باشد نه سوژه و ایده طراحی.

Mask Group 1 1
Mask Group 2 1
Path 1

در بازار آب آشامیدنی ایران، برندهای زیادی در حال فعالیت هستند. کوهستان و طبیعت به عنوان سوژه اصلی، در بسته‌بندی اغلب این محصولات ذائقه مخاطب را به یک فرم خاص سوق داده است. در بازطراحی بسته‌بندی آب آشامیدنی «بهنوش» تلاش شد از همین سوژه که چشم مخاطب به آن عادت کرده است بهره گرفته شود و «تمایز» در فرم و تکنیک طراحی، باشد نه سوژه و ایده طراحی.

طراحی بسته بندی آب آشامیدنی بهنوش - استودیو خلاقیت نهاکی packaging design behnoosh natural mineral water - nahaki creative agency
Group 101

فضاسازی شکسته و رنگ‌های محدود ویژگی اصلی سبک طراحی این محصول است. رنگ‌هایی خالص که حس «خنکی» و «تازگی» را منتقل می‌کند.

Group 100
Group 114
Group 115
Group 113
Group 107
Group 108
Group 112
Group 111
Group 106
Rectangle 103
Group 58
Group 110
Ab 1Ab 2
< | >

فرم تایپوگرافی نام محصول بر پایه رسم‌الخط نسخ طراحی شد و با پیروی از فضای شکسته تصویرسازی، یک فرم با کنتراست بالا در ضخامت خطوط را شکل داد.

طراحی بسته بندی آب آشامیدنی بهنوش - استودیو خلاقیت نهاکی packaging design behnoosh natural mineral water - nahaki creative agency
Path 1 1
Mask Group 4
طراحی بسته بندی نوشیدنی آب معدنی نوشیدنی بهنوش - گروه طراحان نهاکی packaging design BEHNOUSH WATER behnoosh - nahaki design team
Mask Group 4
Ab 1 min
Ab 5 min
Ab 2 min
Ab 3 min

مدیر پروژه: علیرضا ارشدی  |  راهبر استراتژی و مدیر خلاقیت: امیرحسین نهاوندیان  |  کارگردان هنری: حمید آزادی  |  گروه طراحان: مسعود زارع‌زاده، احسان گرمرودی، پارسا خودآفرین  | تیم عکاسی: مصطفی سهیلی، محمد سهیلی

Date:
Category:
Back to top