BEHNOUSH WATER

Date:
Category:

در بازار آب آشامیدنی ایران، برندهای زیادی در حال فعالیت هستند. کوهستان و طبیعت به عنوان سوژه اصلی، در بسته‌بندی اغلب این محصولات ذائقه مخاطب را به یک فرم خاص سوق داده است. در بازطراحی بسته‌بندی آب آشامیدنی «بهنوش» تلاش شد از همین سوژه که چشم مخاطب به آن عادت کرده است بهره گرفته شود و «تمایز» در فرم و تکنیک طراحی، باشد نه سوژه و ایده طراحی.

در بازار آب آشامیدنی ایران، برندهای زیادی در حال فعالیت هستند. کوهستان و طبیعت به عنوان سوژه اصلی، در بسته‌بندی اغلب این محصولات ذائقه مخاطب را به یک فرم خاص سوق داده است. در بازطراحی بسته‌بندی آب آشامیدنی «بهنوش» تلاش شد از همین سوژه که چشم مخاطب به آن عادت کرده است بهره گرفته شود و «تمایز» در فرم و تکنیک طراحی، باشد نه سوژه و ایده طراحی.

فضاسازی شکسته و رنگ‌های محدود ویژگی اصلی سبک طراحی این محصول است. رنگ‌هایی خالص که حس «خنکی» و «تازگی» را منتقل می‌کند.

< | >

فرم تایپوگرافی نام محصول بر پایه رسم‌الخط نسخ طراحی شد و با پیروی از فضای شکسته تصویرسازی، یک فرم با کنتراست بالا در ضخامت خطوط را شکل داد.

 
Date:
Category:
Back to top