AloeVera

Client:
Iran Behnoush Co.
Date:
Category:
آلوئه ورا بهنوش aloe vera behnoosh

شرکت «بهنوش ایران » با ۹ واحد تولیدی در سراسر کشور، ۲۴ حوزه پخش و تولید بیش از ۱۰۰ محصول متنوع، یک هویت جمعی است که در طی سالیان دراز ساخته شده و در اذهان شکل گرفته است.

نوشیدنی «آلوئورا» یکی از محصولات قدیمی بهنوش است که بسته‌بندی آن در قالبی کلاسیک بر اساس ظاهر گذشته آن بازطراحی شد. مخاطب اصلی این محصول بانوان جوان در نظر گرفته شده بود. از این رو در طراحی بصری، آلوئورا به عنوان گیاهی که تداعی‌کننده زیبایی و لطافت پوست است، مورد توجه قرار گرفت.

Group 773
طراحی بسته بندی نوشیدنی آلوئه ورا بهنوش - استودیو خلاقیت نهاکی packaging design aloe vera behnoosh - nahaki creative boutique agency

before

Group 776 1
طراحی بسته بندی نوشیدنی آلوئه ورا بهنوش - استودیو خلاقیت نهاکی packaging design aloe vera behnoosh - nahaki creative boutique agency

after

Group 780
Asset 8Group 48
< | >
Asset 7Group 22
< | >
طراحی بسته بندی نوشیدنی آلوئه ورا بهنوش - استودیو خلاقیت نهاکی packaging design aloe vera behnoosh - nahaki creative boutique agency

باز طراحی بسته بندی این محصول که سابقه ۵ ساله در بازار داشت باید به نحوی صورت می گرفت که بدون از دست دادن بازار قبلی با فرمی بروز شده بازار جدیدی بدست می آورد.
نوشیدنی با بسته بندی باز طراحی شده در بدو ورود به بازار توانست حجم سفارش خود را ۲.۵ برابر کند. این افزایش سفارش بدون تغییر طعم، شیوه فروش و تبلیغات بوجود آمد. تنها عامل تغییر یافته که موجب این افزایش شده بود تغییر طرح بسته بندی این نوشیدنی بود.

افزایش فروش دو و نیم برابری نوشیدنی آلوئه ورا بهنوش تنها با بسته بندی جدید
طراحی بسته بندی نوشیدنی آلوئه ورا بهنوش - استودیو خلاقیت نهاکی packaging design aloe vera behnoosh - nahaki creative boutique agency
طراحی بسته بندی نوشیدنی آلوئه ورا بهنوش - استودیو خلاقیت نهاکی packaging design aloe vera behnoosh - nahaki creative boutique agency
 
Client:
Iran Behnoush Co.
Date:
Category:
Back to top