AloeVera

Client:
Iran Behnoush Co.
Date:
Category:

شرکت «بهنوش ایران » با ۹ واحد تولیدی در سراسر کشور، ۲۴ حوزه پخش و تولید بیش از ۱۰۰ محصول متنوع، یک هویت جمعی است که در طی سالیان دراز ساخته شده و در اذهان شکل گرفته است.

نوشیدنی «آلوئورا» یکی از محصولات قدیمی بهنوش است که بسته‌بندی آن در قالبی کلاسیک بر اساس ظاهر گذشته آن بازطراحی شد. مخاطب اصلی این محصول بانوان جوان در نظر گرفته شده بود. از این رو در طراحی بصری، آلوئورا به عنوان گیاهی که تداعی‌کننده زیبایی و لطافت پوست است، مورد توجه قرار گرفت.

before

after

< | >
< | >

باز طراحی بسته بندی این محصول که سابقه ۵ ساله در بازار داشت باید به نحوی صورت می گرفت که بدون از دست دادن بازار قبلی با فرمی بروز شده بازار جدیدی بدست می آورد.
نوشیدنی با بسته بندی باز طراحی شده در بدو ورود به بازار توانست حجم سفارش خود را ۲.۵ برابر کند. این افزایش سفارش بدون تغییر طعم، شیوه فروش و تبلیغات بوجود آمد. تنها عامل تغییر یافته که موجب این افزایش شده بود تغییر طرح بسته بندی این نوشیدنی بود.

 
Client:
Iran Behnoush Co.
Date:
Category:
Back to top